Zahraniční a speciální služby - přeprava zesnulých

Kompletně zajišťujeme především přepravy jak zesnulých občanů ČR ze zahraničí do kteréhokoli místa v České republice, tak přepravy zesnulých cizích státních příslušníků z České republiky do zahraničí.


Přeprava ze zahraničí do ČR

V závislosti na místě úmrtí je přeprava uskutečňována autem (z většiny evropských zemí) nebo letecky (případně kombinace obou), v obou případech ve spolupráci s pohřební službou či jinou institucí v místě úmrtí.


Zajištění přepravy představuje následující služby:

 • obstarání příslušné rakve se zinkovou vložkou v souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu zesnulých
 • v případě přepravy autem převoz zesnulého v rakvi vozem Mercedes Benz
 • v případě letecké přepravy zajištění letu na letiště v Praze-Ruzyni a následný převoz z letiště do místa určení na území ČR
 • vyřízení všech nezbytných dokladů a povolení pro přepravu, včetně Úmrtního listu, příp. jejich legalizace
 • v případě zájmu projednání pohřbu zesnulého (žehem, do země) po uskutečnění přepravy


Přeprava z ČR do zahraničí

I v tomto případě je přeprava uskutečňována autem či letecky (příp. kombinace obou), a to v závislosti na místě určení.


Zajištění přepravy představuje následující služby:

 • obstarání příslušné rakve se zinkovou vložkou v souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu zesnulých
 • v případě přepravy autem převoz zesnulého v rakvi vozem Mercedes Benz
 • v případě letecké přepravy zajištění letu z letiště v Praze-Ruzyni
 • vyřízení všech nezbytných dokladů a povolení pro přepravu
 • v případě zájmu či nutnosti zajištění balzamace těla zesnulého
 • zajištění podmínek pro náboženské obřady a rituály před uskutečněním přepravy v prostorách krematoria v Liberci


Alternativou přepravy zesnulého v rakvi je – na přání pozůstalých – zajištění zpopelnění zesnulého v místě úmrtí a zaslání urny s popelem zesnulého do nebo z České republiky.

 

 

^