Přehled poskytovaných služeb

 • odvoz a převoz zemřelého (i mimo ČR, včetně vyřízení celních náležitostí), oblečení a oholení zemřelého

 • zajištění smutečního obřadu se všemi náležitostmi a požadavky podle Vašeho přání v obřadní síni, kostele, popř. bez obřadu, včetně: hudby, nosičů, řečníka k obřadu, autobusu pro smuteční hosty, reprezentativního auta k odvozu zesnulého po obřadu

 • provedení smutečního obřadu kdekoliv v ČR (Liberec, Brno, Praha a pod.)

 • zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu

 • natištění smutečních oznámení (parte) na počkání, včetně smutečních obálek

 • zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku

 • zajištění veškerých hřbitovních služeb (kopání hrobu apod.)

 • vyřízení a vystavení následujících dokladů: úmrtní list, potvrzení o úmrtí (pro zaměstnavatele), potvrzení o vyřizování pohřbu (pro zaměstnavatele)

 • zajištění uložení zpopelněných ostatků v areálu hřbitova krematoria

 • provádění rozptylů a vsypů

 • provádění klasických pohřbů do hrobů a hrobek
 • poradenství ve všech otázkách týkající se posledního rozloučení

 • Zajištění živé nebo reprodukované hudby. Hudbu nabízíme jako předpřipravené hudební sety (celkem 44 výběrů obřadní hudby), které si lze stáhnout na této stránce jako přílohu. Nebo je možné využít aplikaci katalog hudby - ZDE, nebo si prohlédnout v PDF skladby, kde je možno si hudbu sestavit dle vlastního výběru.

Přílohy ke stažení

 

^