Pracovní volno na pohřeb

V případě, že objednavatel potřebuje pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu event. potvrzení o zařizování pohřbu vystavíme Vám toto potvzení na požádání.


Pracovní volno s náhradou mzdy

Objednavatel má nárok na pracovní volno dle těchto regulí:

  • dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstarává pohřeb těchto osob
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

 

^