Církevní obřad v kostele, kapli nebo na hřbitově.

Zajišťujeme komplexní služby spojené se smutečním obřadem. Naše zkušenosti a technické vybavení garantují profesionální a etický průběh smutečního obřadu v kostele, kapli, či hřbitově v rámci celé ČR.

Přímo na naší provozovně sjednáte všechny potřebné náležitosti, které je nutné zajistit k bezchybnému provedení pohřbu. Dle Vašich požadavků a instrukcí Vám zajistíme:

 • výkop hrobu (po celé ČR)
 • smuteční obřad v kostele či kapli dle Vašeho výběru
 • kněze nebo civilního řečníka
 • převoz rakve na místo obřadu, či uložení do země
 • převoz smutečních kytic a věnců
 • ozvučení kaple či prostoru hřbitova
 • reprodukovanou hudbu dle Vašeho výběru, nebo živou hudbu
 • uložení rakve či urny do země

 

Převoz rakve, kytic na místo obřadu

Pohřební vozy Pohřební vozy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu maximální piety a úcty k zesnulému naše pohřební služba při zajištění pohřbu používá k přepravě 3 pohřební vozy. Jedno vozidlo veze pouze rakev se zesnulým, další převáží květinové dary (kytice, věnce) a třetí vozidlo převáží technické zabezpečení pohřbu (ozvučovací aparatury, přenosný katafalk atd.).

 

 Abychom zajistili důstojný průběh pohřebního ceremoniálu, na námi zajišťovaných pohřbech jsou vždy k dispozici:

 • 4 nosiči rakve, kteří zároveň přímo na hrobě drží čestnou stráž po dobu proslovu řečníka či kněze
 • civilní řečnice (pokud není požadován kněz)
 • obřadník, který je během celého pohřbu k dispocici pozůstalým. Obřadník má na starosti aranžmá květinové výzdoby, zajištění výstavy zesnulé osoby (pokud je požadována), domlouvá průběh obřadu s pozůstalými a knězem.
 • fotograf (pokud pozůstalý projeví zájem, nabízíme zhotovení fotografií z průběhu celého obřadu)

 

Všechny tyto osoby, které zajišťují bezproblémový průběh pohřbu jsou u nás standardem a nejsou zpoplatňovány žádnými přirážkami. Za cenu, která je srovnatelná s ostatními pohřebními službami u nás získáte komplexní zajištění pohřbu.

 Ozvučení kaple, prostoru hřbitova

Máme k dispozici 2 profesionální aparatury, které zajišťují dokonalé ozvučení 2 míst při provádění pohřebního ceremoniálu. Typicky se ozvučují prostory kaple a místa kolem hrobu. Obě aparatury přehrávají reprodukovanou hudbu a bezdrátově je na ně napojen řečník, nebo kněz.

Obě aparatury nepotřebují přívod el. energie, lze je tedy využít kdekoli dle požadavku pozůstalých.

                 

 

 

Průběh církevního obřadu lze zobrazit ve fotogalerii - Církevní pohřby v kostelích a kaplích.

^